APLIKANT ADWOKACKI   IGA STANIUK–RABENDA

Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, gdzie obroniła pracę magisterską, której tematem była „System penitencjarny i postpenitencjarny w polskim prawie karnym”. W 2013r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obroniła pracę pt. „Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym”. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie realizuje pracę badawczą z zakresu prywatyzacji więziennictwa.

W 2016 r. przystąpiła do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem adw. Piotra Sut.

Prywatnie miłośniczka sportu, kina, muzyki. Uczestniczka terenowych rajdów samochodowych oraz legalnych wyścigów ulicznych. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Przez kilka lat była związana z pracownią BATIKu. Interesuje się również wiedzą o świecie współczesnym oraz szeroko pojętą kryminologią i kryminalistyką. W ramach samodoskonalenia odbyła dwumiesięczną praktykę w Country Court in Rochester w stanie Nowy Jork. Jej mentorem był sędzia Joseph D. Valentino.